Vještačenje iz oblasti saobraćaja

Saobraćajno vještačenje se obavlja po potrebi Suda i Osiguravajućih društava, a sve sa ciljem tačnog utvrđivanja nastanka saobraćajne nesreće.

Uspjeh u stručnost vještačenja saobraćajne nesreće ovisi o kvaliteti ulaznih podataka, odnosno podataka koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova prikupilo putem svog tima. Sa nepotpunim i irelevantne podatke, vještak neće biti u stanju da da objektivnu i kvalitetnu rekonstrukciju nesreće, ako u svojoj analizi nije utvrdio postojanje materijalnih dokaza koje će mu pružiti vjerodostojnu i pouzdanu rekonstrukciju i dinamika nesreće. Pripreme stručnih nalaza i mišljenja u saobraćajnoj oblasti se zasniva na podnošenje odgovarajuće dokumentacije. Osnovni dokumenti za pripremu  nalaza i mišljenja saobraćajnog vještaka su:

  • Zapisnik o saobraćajnoj nesreći od strane Ministarstva unutrašnjih poslova (saobraćajne nesreće, informacije o putu i vremenu, izjave svjedoka)
  • Uvid i izlazak na mjesto nesreće
  • Skica sa mjesta nesreće
  • Fotografije sa mjesta nesreće

Expertiza d.o.o. Sarajevo u svom timu ima stručne i sposobne ljude koji će Vam omogućiti brzo i efikasno rješavanje sporova koji se odnose na saobraćajne nesreće.

Expertiza d.o.o. Sarajevo Vama na usluzi. 

Možda Vam se još svidi....

Popularne objave