Vještačenje iz oblasti mašinstva

Vještaci u oblasti mašinstva se se odnose na procjene vrijednosti mašina i vozila, kao i procjene šteta nastalih na vozilima u saobraćajnoj nesreći.

Vještaci u oblasti mašinstva se bave utvrđivanjem  vrijednosti mašina i vozila, kamiona, autobusa, specijalnih vozila, prikolica i poluprikolica i drugih mašina ovisno o potrebama klijenata, kao i pripremom i izradom profesionalnog nalaza i mišljenja o štetama na vozilima u saobraćajnim nesrećama koji mogu doprinjeti daljem provođenju sudskog spora i donošenju sudske odluke.

Osnovni dokumenti koji su potrebni izradu nalaza i mišljenja o procjeni vrijednosti mašina – vozila su:

  • Aktualni izvod iz Sudskog registra pravnog lica – vlasnika mašina koje su predmet procjene
  • Uvjerenje o poreznoj registraciji pravnog lica 
  • Validan dokaz o vlasništvu stvari – koja je predmet procjene (Izvod iz liste upisanih stalnih sredstava, račun o nabavci, itd.);
  • Upotrebnu dozvolu mašine – opreme koja je predmet procjene, sa navodom porijekla proizvođača opreme, godine proizvodnje i opisom osnovnih tehničkih karakteristika;
  • Karton stalnog sredstva otvoren u frimi sa navedenim iznosima o vrijednosti
  • Foto dokumentacija


Veći broj nalaza i mišljenja iz oblasti mašinstva se odnose na pripremu stručnih izvještaja i mišljenja koji se odnose na iznos štete na vozilima, bilo u automobilskoj ili drugom vidu nesreće a koje su predmet sudskih sporova. Dokumentacija potrebna za ovu vrstu nalaza jeste: 

  • Zapisnik Ministarstva unutrašnjih poslova o saobraćajnoj nesreći
  • Zapisnik društva za osiguranje,
  • Foto dokumentacija,
  • Saobraćajna dozvola

Expertiza d.o.o. Sarajevo vama na usluzi!!!

Možda Vam se još svidi....

Popularne objave