Vještačenje iz oblasti građevine

Stručnosti u oblasti građevine zauzimaju širok spektar građevinskih i arhitektonskih usluga. Za pripremu profesionalnog nalaza i mišljenja iz ove oblasti neophodno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju koju stručno stručno osoblje koristi za temeljito rješavanje stanja.

Potrebna dokumentacija za pripremu stručnog mišljenja i mišljenja u oblasti građevine:

 •  Ugovori o izgradnji
 • Dnevnici graditelja
 • Izveštaj nadležnog organa
 • Uvid na licu mjesta
 • Izdate dozvole
 • Izdana rješenja
 • Projektna dokumentacija

Najčešći zahtjevi za pripremu  nalaza i mišljenja uoblasti građevinskog vještačenja: 

 • kvalitet i kvantitet izvedenih radova
 • utvrđivanje nedostataka na objektu i procjena stepena dovršenosti izvedenih radova
 • cijena izvođenja radova
 • obezbjeđenje dokaza o činjeničnom stanju zatečenog objekta
 • utvrđivanje raznih šteta na objektu zbog prirodnih nepogoda, nekvalitetnog materijala, loše izvedbe itd
 • procjena vrijednosti sanacije štete i procjena visine iznosa naknade štete
 • razne sporne okolnosti nastale tokom realizacije ugovora o građenju

Expertiza d.o.o. Sarajevo u svom timu ima profesionalne i stručne ljude koji mogu pomoći bržem i efikasnijem rješavanju sporova koji se odnose na građevinske  poslove, odnosno vještačenja. 

Expertiza d.o.o.Sarajevo Vama na usluzi!

Možda Vam se još svidi....

Popularne objave