Vještačenje iz oblasti ekonomije

Vještačenje u oblasti materijalnih, računovodstvenih i finansijskih poslova ima poseban značaj, jer većina parničnih, građanskih i privrednih sporova zahtijeva ovakvu vrstu stručnosti.

Priprema stručnih nalaza i mišljenja, koja u velikoj meri doprinose daljem sudskom sporu, vrši se na osnovu naučnih i stručnih metoda, tehničkih dostignuća, stručnog znanja i iskustava. Priprema ekspertskih nalaza i mišljenja u oblasti materijalnog, računovodstvenog i finansijskog poslovanja zasnovana je na dokumentaciji koja su dostavili tužitelj i tuženi, a koji su sastavni dio predmeta. 

Osnovni dokumenti za pripremu stručnih nalaza i mišljenja su:

 • Ugovor
 • Fakture
 • Bankovni izvodi
 • Računovodstveni zapisi (analitička kartica)
 • Platne liste
 • Finansijski izvještaji
 • Porezne kartice
 • Mjenice i bankarske garancije
 • Imovinski karton
 • i drugi dokazi koji upućuju na bilo koji vid toka finansijskih sredstava, uplata-isplata, dokaza o vlasništvu 

Najčešći zahtevi za izradu nalaza i mišljenja vještaka ekonomske struke su:

 • naplata  potraživanja
 • naknada za štetu (gubitak zarade po različitim osnovama)
 • potraživanja od rada (neisplaćene plate i dnevnice)
 • svi ostali odnosi sa fokusom na  finansijsko i računovodstveno poslovanje preduzeća, kao i na sporove između pojedinaca i pravnih lica.

Expertiza d.o.o. Sarajevo u svom timu ima profesionalne i stručne ljude koji mogu pomoći bržem i efikasnijem rješavanju sporova u vezi sa materijalnim, računovodstvenim i finansijskim poslovanjem tako što će Vam obezbijediti kvalitetne, objektivne i stručne nalaze i mišljenja.

Expertiza d.o.o. Sarajevo Vama na usluzi. 

Možda Vam se još svidi....

Popularne objave