Status žena u poslovnom svijetu

Kada kažemo “poslovni svijet” odmah svi zamišljamo muškarce u poslovnim odijelima sa aktovkama kako dogovaraju posao na sastancima. A gdje su tu žene? Uticaj medija, tradicije i tržišta uticalo je na to sa se poslovni svijet posmatra kao muški svijet.

Žene su tokom vremena shvatile da uspjeh u poslovnom svijetu nije u prilagođavanju statusu quo u kojem dominira muškarac. Reč je o promjeni tog statusa quo prihvatanjem onoga što čini različite perspektive jedinstvenim i prevazilaženju sumnji koje ih sprečavaju da postignu svoj pun potencijal.

Istraživanja su pokazala da u poslovnom svijetu nije pogodno izlagati svoja osjećanja, jer to predstavlja slabost, posebno kod žena. Uzimajući u obzir da se žene posmatraju kao emotivnija ljudska bića, dovodi do činjenice da su žene i slabije u poslovnom svijetu. Emocije, strast i saosjećanje se treba posmatrati kao vrijedna imovina, a ne kao stvari koje treba zanemariti ili sakriti.

Da bi žene uspjele u poslovnom svijetu potrebno je da izađu iz zone komforta, da pokažu agresivnost i borbu. Od malih nogu djevojčice se uče da igraju na sigurno, da se samo lijepo nasmiju i dobit će sve što žele, dok su se dječaci učili da igraju grubo i visoko. U poslovnom svijetu ne postoje sigurne igre, žene su primorane da igraju grubo i koriste se “muškim” taktikama da bi bile ravnopravne sa njima.

Jedan od problema sa kojim sa žene u poslovnom svijetu suočavaju jeste stidljivost i ne priznanje vlastitog uspjeha. Prilikom pokretanja vlastitog biznisa, žene moraju imati u vidu da samim time što su žene će imati manje uspjeha prlikom pronalaženja klijenata i potencijalnih investitora. Da bi ovu paradigmu podvrgnule, žene su primorane igrati oštrije, ne pokazivati strah i stid, te cijeniti svoje uspjehe. Često se dešava da žene liderke prilikom obraćanja svojim zaposlenicima ili članovima tima koriste izraze “mi smo” umjesto “ja sam” kada nešto ostvare iz razloga što ne želi da je drugi smatraju previše samouvjerenom i samodopadnom. Kada žene prevaziđu ovaj problem i počnu isticati svoje uspjehe, njihovo samopouzdanje raste, te je kolege muškarci počinju posmatrati kao ravnopravnog partnera ili ipak opakog suparnika.  

Jednakost polova u poslovnom svijetu nažalost ne postoji.Istraživanja su pokazala da u Evropskim zemljama žene na istim pozicijama zarađuju od 4%-11% manje nego muškarci, dok općenito zarađuju do 24% manje nego muškarci uzimajući u obzir sva radna mjesta. U odborima u vodećim Evropskim firmama, samo 2,4% žena se nalaze na funkciji izvršnih direktora. Osim plata, žene imaju manje šanse za promocije, diskriminovane su zbog svog izgleda ili zato što su rodile, te su često meta nepodobnih komentara na radnom mjestu. Da bi žene prevazišle problem nejednakosti, treba da se ponašaju kao da ta nejednakost ne postoji, da na svom radnom mjestu stoje uspravno i zahtjevaju poštovanje koje zaslužuju, ali da i dalje budu svjesne postojanja nejednakosti polova i priznaju potrebu za promjenom.

Strah, stid, emocije, manjak samopouzdanja ne posjeduju samo žene nego i muškarci, samo to oni bolje prikriju i uspješnije odvajaju privatni od poslovnog života. Kada žene prihvate činjenicu da posjedovanje tih emocija nije slabost koja ih ograničava u poslovnom svijetu, nego vrijedna imovina koja nam samo može donijeti dobro ako je znamo pravilno iskoristiti, bit će uspješnije u poslovnom svijetu. Žene trebaju imati u vidu da osim toga što moraju preći navedene prepreke, imaju i određene prednosti u poslovnom svijetu. Neke od prednosti su: ženama se više vjeruje, žene su odgovornije i privrženije jer im je to u prirodi, žene bolje upravljaju finansijama, žene su iskrenije i iskazuju visok nivo empatije, bolje su organizovane i imaju veći stepen kreativnosti i entuzijazma, itd., itd.

Da se poslovni svijet ne bi više posmatrao kao muški svijet, potrebno je da se žene udruže, da budu odvažne i hrabre, da pokažu svijetu svoj uspjeh i da kažu “DA, JA TO MOGU!!!”.

Možda Vam se još svidi....

Popularne objave