Šta je to fiskalizacija?

Odlučili ste se da pokrenete biznis i tokom istraživanja o procedurama pokretanja biznisa, upoznali ste se sa pojmom fiskalizacija. Vjerovatno ste i ranije čuli taj pojam i imate neku generalnu predstavu o čemu se radi, ali za vas koji ne znate, pokušat ćemo da vam malo bolje objasnimo.

Zakon o fiskalnim sistemima FBiH definira pojam fiskalizacija kao:  ‘Stavljanje fiskalne kase ili drugog fiskalnog uređaja u funkciju evidentiranja ostvarenog prometa definirano zakonskim i podzakonskim aktima’. 

Laički rečeno, fiskalizacija je korištenje fiskalne kase ili  nekog drugog uređaja koji je prošao proces fiskalizacije u za to ovlaštenom servisu, kako biste pratili promet prodaje i izvršenih usluga putem printanja fiskalnih računa. Bez obzira na koji način je izvršena naplata ( ček, gotovina, kartica i drugi vidovi plaćanja), svaka transakcija mora biti uredno zabilježena. Fiskalna kasa je uređaj koji nam služi kako bi smo zabilježili količinu prometa uz pomoć fiskalne memorije i pomoću računa kojeg izdaje fiskalna kasa, obavijestili kupca ili korisnika usluga o naplaćenoj  vrijednosti/cijeni. U fiskalnoj memoriji ostaju svi podaci koji se mogu isprintati naknadno na zahtjev Porezne uprave. 


Fiskalni sistem mogu da čine slijedeće kombinacije:

1) fiskalna kasa i terminal,

2) fiskalni printer, terminal i softverska aplikacija,

3) fiskalna kasa – štampač, terminal i softverska aplikacija.

To znači, da korisnik može da se odluči samo za aplikaciju koja se instalira na računar i fiskalnu kasu, gdje se glavne radnje za izdavanja računa odvijaju na fiskalnoj kasi. Ukoliko se korisnik odluči za fiskalni printer i ne koristi fiskalnu kasu uopšte, tada dodajemo fiskalni printer svom računaru. Fiskalni printer je korisniji jer se sadrži bazu kupaca, artikala i dosta brže izdaje fisklani račun. 

Da bi fiskalizacija bila potpuna, potrebno je da se uvede još jedan  pojam, tj GPRS terminal. To je  uređaj za daljinsko čitanje podataka iz fiskalnog uređaja koji omogućuje bežičnu komunikaciju sa serverom Porezne uprave i olakšava da čitav proces sigurno završite uz dvosmjernu komunikaciju sa upravom.

Fiskalni sistem omogućava da printate fiskalni račun, reklamirani račun, presjek stanja, dnevni izvještaj i periodični izvještaj. 

Nakon što ste utvrdili da ste pod obavezom izdavanja fiskalnigh računa i registrovali ste svoj biznis, veoma je važno pronaći dobrog ovlaštenog servisera i registrovanog zastupnika za uvođenje fiskalnog sistema. Jedna od mana jeste i velika cijena fiskalnih uređaja. Veoma je bitno imati dobrog ovlaštenog servisera koji će Vam biti na raspolaganju u slučaju kvara fisklanog sistema i redovnog godišnjeg održavanja koji se dodatno plaća. 

Nakon što se pročitali ovaj tekst, možda će Vam pomoći prilikom prevazilaženja barijere oko pokretanja biznisa. Samo imajte na umu da uvođenjem fiskalnog sistema, legalizujete poslovanje svog biznisa i stvarate zdravu poslovnu atmosferu. 

Možda Vam se još svidi....

Popularne objave