Registrovati vlastito preduzeće, da ili ne?

U današnje vrijeme, veliki broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini se nalazi u iskušenju da li započeti vlastiti biznis i prepustiti se riziku, ili kao i svi ostali zaposliti se kod već postojećih preduzeća koji imaju stabilnu poziciju na tržištu i mogu nam osigurati redovna primanja.

Sve navedeno ima i prednosti i nedostatke. U ovom članku navest ćemo prednosti i nedostatke pokretanja vlastitog biznisa, te koje rizike treba biti spreman preuzeti kao budući poduzetnik. Prednosti pokretanja vlastitog biznisa su velike, od zadovoljstva pretvaranja ideje u realizaciju,  upravljanjem preduzećem i timom ljudi (a ne biti podređen), flexibilnog radnog vremena, ostvarenja dobiti i doprinosa u društvu. Nedostaci se mogu protumačiti na više načina. Neki ih i neće posmatrati kao  nedostatke jer se ne boje ni preuzimanju rizika ni odgovornosti te spremni su žrtvovati privatni život i odvojiti više vremena kako bi uložili u pokretanje biznisa.

Kako bi smo Vam pomogli prilikom odluke o pokretanju vlastitog biznisa, iznijet ćemo koje korake i aktivnosti treba preduzeti prilikom registracije ( u ovom slučaju d.o.o.), potreban vremenski rok i sredstva. Prije same registracije društva, bilo bi dobro da osnivač pripremi biznis plan kako bi imao uvid u sve prednosti i neostataka pokretanja biznisa, aktivnosti za razvoj biznisa te vremenski rok za povrat uloženih sredstava. 

Za registraciju d.o.o., osnovna stavka je ulog od minimalno 1.000,00 KM, te da direktor izvadi Uvjerenje o nepostojanju javnog duga od strane Porezne Uprave koja košta 20,00 KM te Potvrda o neizmirenim novčanim obavezama koja treba da iznosi 0,00 KM i vadi se kod Suda za prekršaje i košta 15,00 KM. Potreban period za navedene dokumente je 2 dana.

Koraci i dokumentacija potrebna za registraciju društva su:

 • Odluka o osvnivanju (osnivački akt)– Odluku o osnivanju izrađuje notar i ona se donosi kad je u pitanju jedan vlasnik, dok se osnivački akt donosi kada ima 2 i više vlasnika, koji notaru moraju priložiti svoje lične karte na uvid. Osnivački akt definiše vlasnike društva, ulog, imenovanje direktora, prava i obaveze osnivača kao i direktora, te navođenje djelatnosti kojima se društvo planira baviti. Može se navesti više djelatnosti, dok će notar naglasiti za koje je potrebna posebna saglasnost od nadležnih institucija. Notar još priprema i prateće dokumentaciju, to jest popunjen obrazac za registraciju društva, obrasce za vanjskotrgovinske djelatnosti, odluka o imenovanju direktora kao i oglase za objavu. Odluka o osnivanju, odnosno osnivački akt se priprema u 3 primjerka (za Sud, Banku te za osnivača). Procedura traje dan do dva i košta od 450-500 KM.
 • Uplata uloga (kapitala)– Sa pripremljenom odlukom o osnivanju za banku, osnivač uplaćuju kapital u jednoj od privrednih banaka, te zadržava primjerak uplatnice za Registraciju društva.
 • Registracija društva – U nadležnom Općinskom sudu, osnivač sa dokumentacijom pripremljenom od strane notara, podnosi zahtjev za registraciju društva. Podnosilac zahtjeva za registraciju uplaćuje i taksu od 10,00 KM. Registracija traje od 10 do 15 dana. Nakon registracije, potrebno je uplatiti taksu od 70,00 KM za podizanje Rješenja o registraciji. Ukupni troškovi registarcije su 80,00 KM. Ne bi bilo loše da Rješenje o registraciji se kopira i ovjeri u Opštini u više primjeraka.
 • Izrada pečata – Nakon registracije, a prije svega ostalog potrebno je izraditi pečat kod ovlaštene pečatoreznice. Izrada pečata traje dan i košta od 35-50,00 KM u zavisnosti od oblika i veličine pečata.
 • Ugovor o zakupu poslovnog prostora – Ukoliko vlasnik društva iznajmljuje prostor, potrebno je da potpiše ugovor o zakupu poslovnog prostora na ime društva i da ga ovjeri. Traje dan i besplatana je procedura. Ukoliko vlasnik društva obavlja djelatnost u vlastitom prostoru, potrebno je da izvadi ZK izvadak sa tačnom adresom poslovnog prostora. Ne bi bilo loše da ugovor o zakupu ili ZK izvadak kopira i ovjeri u Opštini u više primjeraka.
 • ID broj i statistika – Ovjerena kopija ugovora o zakupu ili ZK izvadka, ovjerena kopija Rješenja o registraciji, 2 popunjena obrasca POR-500  i dodatak A, B i C (prijava za registraciju pravnih lica). Procedura je besplatna i traje od 7-10 dana. Nakon dobivanja ID broja potrebno je podnijeti prijavu za razvrstavanje po djelatnosti poslovnog subjekta (obrazac RPS) Zavodu za statistiku, koji također mogu tražiti ovjerene kopije Rješenja o registraciji i Ugovora o zakupu, kao i Uvjerenje o ID broju na uvid. Procedura je besplatna i traje 2-3 dana.
 • Zahtjev za namjensku saglasnost – dok traje procedura izdavanja ID broja i uvjerenje od Statistike, u nadležnoj Opštini osnivač pondosi zahtjev za namjensku saglasnost za upotrebu poslovnog prostora, gdje se uz zahtjev podnosi i ovjerena kopija Rješenja o registraciji ili Izvoda iz registra poslovnih subjekata, kao i ovjerena kopija ZK izvadka ili ugovora u zakupu prostora. Procedura traje oko 15 dana i košta 4 KM (može zavisti od takse koje odredi Opština).
 • Obavještenje o početku rada – Nadležnoj Kantonalnoj inspekciji potrebno je podnijeti obavještenje o početku rada (na memorandumu društva), kao i izjavu da se ispunjavaju svi zakonski uslovi o obavljanju djelatnosti (P1 obrazac) i kopija Rješenja o registraciji. Zahtjev se podnosi 5 dana nakon početka rada firme i besplatna je.
 • Otvaranje računa – Kod privredne banke (gdje je vlasnik društva uplatio kapital) otvara se poslovni račun. Za otvaranje računa potrebno je donijeti Rješenje o registraciji, Statut ili Odluku o osnivanju, ID broj, Razvrstavanje od statistike, lična karta i cips prijavnica (ovjeren kopije ili original na uvid). Procedura je besplatna, a vremenski rok zavisi od banke.
 • Prijava zaposlenika – ukoliko društvo ima više od 30 zaposlenika potrebno je da donese Pravilnik o radu i Sistematizaciji radnih mjesta. Prijava zaposlenika se vrši u nadležnoj Poreznoj ispostavi opštine društva, a potreban je popunjen JS3100 obrazac za svakog zaposlenika (dva primjerka), porezna kartica zaposlenika te odjava sa Biroa za zapošljavanje ukoliko je zaposlenik prethodno bio na birou. Za ličnu evidenciju, poslodavac mora imati i Zdravstvena uvjerenja za svakog zaposlenika. Ponekad Porezna uprava zahtijeva i kopiju Rješenja o registraciji. Procedura je besplatna i traje dan.
 • Prijava u PDV sistem – ukoliko vlasnik društva procijeni da će do kraja godine ostvariti promet veći od 50.000,00 KM potrebno je da izvrši prijavu  PDV sistem . Za to mu je potrebno da uplati taksu za zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (10 KM), taksu za izdavanje rješenja o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (10 KM) i taksu za izdavanje uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (20 KM). U UIO BiH popunjavate zahtjev (obrazac ZR1), uz koji prilažete sljedeću dokumentaciju: ovjerenu kopiju upisa u sudski registar, ovjerenu kopiju potvrde o registraciji u Poreznoj upravi FBiH, ovjerenu kopiju obavještenja o razvrstavanju subjekta prema klasifikaciji djelatnosti iz Zavoda za statistiku FBiH, ovjerenu kopiju lične karte direktora, ovjerenu kopiju kartice deponovanih potpisa iz banke u kojoj je transakcioni račun otvoren, izjavu o uvozu ili izvozu dobara od strane firme, izjavu o izvodljivosti ostvarenja predviđenog prometa i dokaz o ostvarenom iznosu prometa iz zaključenih poslovnih ugovora, kopiju ugovora o zakupu poslovnog prostora ili dokaz o vlasništvu istog u vidu izvoda iz zemljišnog registra i lična dokumenta odgovornog računovođe. Procedura traje 10-15 dana i košta 40 KM.
 • Fiskalizacija – ovo je zadnji korak u registraciji društva. Osnivač društva ili ovlašteni predstavnik sklapa sporazum sa ovlaštenim distribterom za uvođenje fiskalnih sistema. Potrebno je da osnivač popuni ZIF dokument koji se može preuzeti na stranici Porezne uprave, te isti preda ovlaštenom distributeru, kao i rješenje o registraciji firme, uvjerenje o Poreznoj registraciji (ID), uvjerenje o PDV registraciji i Uvjerenje od  Statistike o razvrstavanju. Ovlašteni distributer provodi proceduru fiskalizacije, dok je društvo obavezno početi bilježiti podatke o prodaji u roku od 2 dana nakon preuzimanja uređaja, i u skladu sa Zakonom. Procedura traje do 5 dana i košta do 700 KM u zavisnosti od izbora kase.


Ovo su osnovni koraci registracije društva sa ograničenom odgovornošću, traje mjesec i po do dva mjeseca, i potrebno je oko 2.500,00 KM od čega je 1.000,00 KM kapitala koje je na raspolaganju društvu po prebacivanju na novootvoreni račun. Potrebno je da se u roku od 60 dana od dana registracije donese Satut društva koji je potreban ovjeriti kod Notara koji je radio osnivački akt, te jedan primjerak dostaviti Sudu kod kojeg je izvršena registracija društva. Budući poslodavci trebaju biti spremni da prve mjeseca rada ostvare slab ili nikakav prihod, te da ulože maksimalan trud u reklamiranju društva i privlačenju klijenata, što će iziskivati dodatne troškove ili ulaganja, ali uz dobar biznis plan, pripremljene aktivnosti rada i propagande, u veoma kratkom roku poslodavac će biti u mogućnosti vratiti uložena sredstva i početi ostvarivati profit. 

Nadamo se da će Vam naše upute pomoći pri donošenju odluke o pokretanju vlastitog biznisa, potrebna je samo dobra volja, entuzijazam, upornost i spremnost snošenja rizika i odgovornosti kao budućeg poslodavca. Ukoliko želite dodatne informacije i pomoć prilikom pokretanja vlastitog biznisa, kontaktirajte nas, tu smo da Vam pomognemo.

Možda Vam se još svidi....

Popularne objave