Procjena mašina, vozila i opreme

Procjenitelji mašina i opreme znaju iz iskustva da velika većina njihovih procjena uključuje usporedbu prodaje (tržišta) i / ili pristup cijene prema vrijednosti. Pristup dohotka koristi se prije svega za poslovne procjene, s nekoliko izuzetaka koji omogućavaju da se materijalna oprema vrednuje kao imovina koja se zasniva na prihodu. Izazov postaje kada se dovede u …

Kako se vrši procjena nekretnina?

Procjenu vrijednosti nekretnina je potrebno izvršiti za razne poduhvate, kao što je korištenje nekrtenina za finansiranje tekućih obaveza, prodaju imovine, analiza ulaganja, osiguranje imovine i oporezivanja. Ali za većinu klijenata,  određivanje tražene ili otkupne cijene neke nekretnine je najkorisnija primjena procjene vrijednosti nekretnina. Ovaj članak će pružiti uvod u osnovne koncepte i metode procjene vrijednosti …

Usluge procjene imovine

Danas se na tržištu u prodaji nalazi preko 70% nekretnina čije cijene su dobivene subjektivnom procjenom od strane prodavatelja, zbog čega se te iste nekretnine zadržavaju na tržištu duže nego što bi trebalo. Vrlo često izostaje prodavateljevo realno vrednovanje svih ključnih elemenata procjene, koji svaki na svoj način utječu na konačnu cijenu nekretnine. Prodavatelji redovito u …

Vještačenje iz oblasti saobraćaja

Saobraćajno vještačenje se obavlja po potrebi Suda i Osiguravajućih društava, a sve sa ciljem tačnog utvrđivanja nastanka saobraćajne nesreće. Uspjeh u stručnost vještačenja saobraćajne nesreće ovisi o kvaliteti ulaznih podataka, odnosno podataka koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova prikupilo putem svog tima. Sa nepotpunim i irelevantne podatke, vještak neće biti u stanju da da objektivnu i kvalitetnu rekonstrukciju …

Vještačenje iz oblasti mašinstva

Vještaci u oblasti mašinstva se se odnose na procjene vrijednosti mašina i vozila, kao i procjene šteta nastalih na vozilima u saobraćajnoj nesreći. Vještaci u oblasti mašinstva se bave utvrđivanjem  vrijednosti mašina i vozila, kamiona, autobusa, specijalnih vozila, prikolica i poluprikolica i drugih mašina ovisno o potrebama klijenata, kao i pripremom i izradom profesionalnog nalaza i mišljenja o …

Vještačenje iz oblasti građevine

Stručnosti u oblasti građevine zauzimaju širok spektar građevinskih i arhitektonskih usluga. Za pripremu profesionalnog nalaza i mišljenja iz ove oblasti neophodno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju koju stručno stručno osoblje koristi za temeljito rješavanje stanja. Potrebna dokumentacija za pripremu stručnog mišljenja i mišljenja u oblasti građevine:  Ugovori o izgradnji Dnevnici graditelja Izveštaj nadležnog organa Uvid na …