Mobing na radnom mjestu

Mobing na poslu je veoma česta pojava na skoro svim radnim mjestima. Pod mobingom se podrazumijeva bilo koje uznemiravanje na emotivnom nivou zaposlenika od strane zaposlenika ili poslodavaca, a sve sa ciljem njegovog degradiranja i otežavanja poslovnog života, donsono obavljanja radnih obaveza.

Mete mobinga često su najkreativniji, etički i kompetentni članovi radnog mjesta. Razlog zbog kojih ovi zaposlenici naročito privlače agresivno ponašanje jeste to što drugi zaposlenici mogu da nađu prijetnju njihovim pozicijama na radnom mjestu.

Kada je poslovni ili profesionalni identitet, ekonomska situacija i karijera zaposlenika ugrožena zbog mobinga, on to ne uočava na samom početku. Kada se grupa zaposlenika koji vrše mobing širi ili kada je mobing od strane jednog zaposlenika već uzeo dovoljno maha, može biti kasno da se reaguje. Da sami ne bismo došli u situaciju kada je kasno da reagujemo na mobing čije smo žrtve potrebno je da znamo koje su to faze mobinga:

 – Negiranje – Faza kada ne vjerujemo da se baš nama može desiti da smo žrtve mobinga. Uočavamo da su sve veća ogovaranja o nama u firmi, da se našim radni doprinosima umanjuje vrijednost ili ih prisvajaju naši nadređeni, ali smatramo da je to samo jedna faza kroz koju prolazimo na poslu i da sve to moramo izdržati da bi uspjeli i napredovali. Da bi ste izgbjegli faze koje su dalje navedene, pkušajte na samom početku prihvatiti da se baš vama može desiti da ste žrtve mobinga i ne dozvolite da to utiče. Obratite se svom prvom nadređenom, svom poslodavcu, odjelu za ljudske resurse ili razgovarajte sa onima koji vrše mobing nad vama. 

– Ljutnja – u ovoj fazi mobing prema nama je već otišao korak dalje. U ovoj fazi smo spremni za borbu. Bilo kakve prijetnje osvete, odmazde ili čak prijetnje da ćete se obratiti advokatu, može se posmatrati kao vid odgovora na nasilje i zloupotrijebiti. Ako zaposlenik ima potencijalno legitiman zahtjev za odmazdu, za podnošenje žalbe u vezi sa zaštićenim statusom ili radnjom, kao što je diskriminacija i seksualno uznemiravanje, zaposlenik se nalazi u strahu da pokrene bilo kakvu incijativu zbog mogućeg otkaza i uticaja na buduće zaposlenje. Međutim, pravno je za rukovodstvo da raskine ugovor sa zaposlenim za bilo koju radnju koja predstavlja legitiman osnov za raskid, kao što je prijetnja na radnom mjestu.

– Sklapanje dogovora/pregovaranje – kada je u pitanju mobing, često smo sigurni da možemo sklopiti dogovor ili naći zajedničku riječ sa našim poslodavcem ili osobom/osobama koje vrše mobing nad nama. Ovo je pogreška, jer tada oni koji vrše mobing imaju u vidu našu slabost i spremnost da pređemo preko mobinga, i to se često ispostavi kao samo dodatni alat u mobingu. Dešava se da faza dogovaranja prati fazu ljutnje, i skoro je uvijek beskorisna, ili pruža zaposleniku malo kompenzacije za mobing koji su pretrpjeli, a što se očituje kroz nisku otpremninu i mlake ili nikakve reference koji budućim poslodavcima pokazuju da je zaposlenik bio neželjen kod prethodnog poslodavca.

 Depresija – ovo je česta pojava na poslu ili posljedica gubitka posla. Kada smo žrtve mobinga na radnom mjestu, osjećamo depresiju i nemamo volju doći na posao. To se očituje kroz naše loše rezultate i preformanse i samo još više daju podsticaj drugima da nastave sa mobingom.Dešava se da se radna depresija proširi na naš privatni i društveni život. Osim toga, česta je posljedica da zaposlenik oboli od hronične depresije. Naučnici preporučuju vježbanje, služenje zajednici, putovanja, gledanja komedija i kognitivne terapije koje mogu izliječiti akutnu depresiju i spriječiti nastanak hronične depresije.

– Prihvatanje – ovo je završna faza mobinga, odnosno faza koju je veoma teško dostići. Dešava se da žrtve mobinga uspiju izaći iz zone mobinga i pristupiti ka liječenju i oporavku od nastalih posljedica mobinga, ali nikada ne prihvate da su one bile žrtve mobinga i ne mogu preći preko onoga što im se desilo, nego stagniraju. Oni koje prihvate da seu bile žrtve mobinga, su spreminiji i jači borit se protiv mobinga na radnom mjestu.


U cilju borbe protiv mobinga, prvo identifikujte fazu u kojoj se nalazite, a zatim znajte da će ta faza proći. Spoljna situacija može ostati nepovoljna i u većini slučajeva će se pogoršati u mnogim aspektima, ali emocionalno stanje u kome se nalazite je privremeno, a psihološki oporavak je moguć bez obzira na materijalne gubitke. Međutim, ako ste zaglavili kao predmet mobinga, onda oporavak može biti udaljen. Najčešće faze gde se  mobinga završava za zaposlenike su bijes i depresija. Postoji svaki razlog da se razbijesnite ako ste žrtva mobinga, i svaki razlog da bude depresivni ako ste izgubili svoj posao i još uvijek niste našli novi. Ali bez obzira na to koliko su ti emotivni odgovori opravdani, uvijek zapamtite da se ne možete izliječiti dok ne prihvatite stanje koje vam omogućava da prevaziđete bolnu prošlost i vratite svoje mentalno i emocionalno zdravlje.

Možda Vam se još svidi....

Popularne objave