Naručite Studiju transfernih cijena i ispunite svoju zakonsku obavezu

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 15/16) i Pravilnikom o transfernim cijenama (Službene novine Federacije BiH, br. 67/16), kao i Zakonom o porezu na dobit Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15) i Pravilnikom o transfernim cijenama i metodama za njihovo utvrđivanje (Službeni glasnik Republike Srpske broj 47/16), sva pravna lica koja su registrovana na teritoriji BiH, a koja posluju sa povezanim licima unutar ili van BiH, moraju poslovati u skladu sa principom „van dohvata ruke“.

Princip „van dohvata ruke“ podrazumijeva da poslovanje i uslovi poslovanja između dva lica povezana lica ne smiju odstupati od uslova sličnim poslovnim transakcijama i/ili sličnim okolnostima između nezavisnih lica. Transferne cijene predstavljaju cijene kojima se vrednuju transakcije u finansijskim izvještajima između povezanih lica, na način koji nije dosljedan primjeni principa „van dohvata ruke“.

Transferne cijene su cijene proizvoda ili usluga koje se naplaćuju u poslovnju između povezanih pravnih lica, odnosno cijene po kojima se obavljaju transakcije između povezanih lica. S obzirom da cijene po kojima se posluje između povezanih pravnih lica mogu biti različite od cijena po kojima se posluje na tržištu (cijene “van dohvata ruke”), potencijalna odstupanja je neophodno prezentovati u Studiji o transfernim cijenama koja se podnosi Poreznoj upravi.

Porezni obveznici koji učestvuju u transakcijama sa povezanim licima a koja primjenjuju princip „van dohvata ruke“, moraju da posjeduju evidenciju, dokumente i izvještaje kao dokaze da je cijena u tim transakcijama utvrđena po principu „van dohvata ruke“. Navedenom dokumentacijom porezni obveznik dokazuje da je izvršio temeljnu procjenu svojih transakcija sa povezanim licem po pravilima transfernih cijena.

Studija Transfernih cijena se sastoji iz:

 • Analize grupe povezanih lica kojima pripada obveznik
 • Analize dijelatnosti
 • Analize transakcija
 • Funkcionalne analize
 • Metode i odabir metode za provjeru usklađenosti transfernih cijena sa tržišnim cijenama (po principu „van dohvata ruke“)
 • Analiza prikupljenih podataka
 • Zaključak
 • Priloge

Prema Pravilniku o transfernim cijenama, postoji 5 metoda za utvrđivanje transfernih cijena između povezanih lica koje se temelje na smjernicama OECDa, i to:

 1. METODA UPOREDIVIH NEKONTROLIRANIH CIJENA
 2. METODA CIJENE KOŠTANJA UVEĆANE ZA UOBIČAJENU ZARADU
 3. METODA PREPRODAJNE CIJENE
 4. METODA PODJELE DOBITI
 5. METODA TRANSAKCIJSKE NETO MARŽE

Ukoliko ste u 2020.godini, poslovali sa povezanim pravnim licima, onda ste dužni izraditi Studiju transfernih cijena i istu predati do 31.03.2021.g., zajedno uz predaju obaveznih poreznih bilansa (poziv porezne uprave).

Ako još uvijek niste pronašli ko će Vam raditi Studiju transfernih cijena ili ne znate kako sami da je napravite, budite slobodni da nam se javite.

Expertiza d.o.o. Sarajevo Vama na usluzi.

Možda Vam se još svidi....

Popularne objave

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *