Da li ste spremni za izradu Studije transfernih cijena?

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 15/16) i Pravilnikom o transfernim cijenama (Službene novine Federacije BiH, br. 67/16), kao i Zakonom o porezu na dobit Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15) i Pravilnikom o transfernim cijenama i metodama za njihovo utvrđivanje (Službeni …

Procjena imovine pri spajanju i akviziciji preduzeća

Šta je spajanje i akvizicija? Spajanje i preuzimanje  je opći pojam koji se koristi za opisivanje konsolidacije preduzeća ili imovine putem različitih vrsta finansijskih transakcija, uključujući spajanja, akvizicije, konsolidacije, ponude za nadmetanje, kupovinu imovine i akvizicije menadžmenta. Suština spajanja Izrazi “spajanja” i “akvizicije” često se upotrebljavaju naizmjenično, mada u stvarnosti imaju malo različita značenja. Kada …

Procjena mašina, vozila i opreme

Procjenitelji mašina i opreme znaju iz iskustva da velika većina njihovih procjena uključuje usporedbu prodaje (tržišta) i / ili pristup cijene prema vrijednosti. Pristup dohotka koristi se prije svega za poslovne procjene, s nekoliko izuzetaka koji omogućavaju da se materijalna oprema vrednuje kao imovina koja se zasniva na prihodu. Izazov postaje kada se dovede u …

Kako se vrši procjena nekretnina?

Procjenu vrijednosti nekretnina je potrebno izvršiti za razne poduhvate, kao što je korištenje nekrtenina za finansiranje tekućih obaveza, prodaju imovine, analiza ulaganja, osiguranje imovine i oporezivanja. Ali za većinu klijenata,  određivanje tražene ili otkupne cijene neke nekretnine je najkorisnija primjena procjene vrijednosti nekretnina. Ovaj članak će pružiti uvod u osnovne koncepte i metode procjene vrijednosti …