VJEŠTAČENJE IZ RADNIH ODNOSA – NALAZ I MIŠLJENJE VJEŠTAKA EKONOMSKO FINANSIJSKE STRUKE PO CIJENI OD 100 KM

S obzirom na ekonomske poremećaje izazvane pandemijom COVID-19 pripremili smo za Vas ekonomski najpovoljniju ponudu  s ciljem olakšanja i pomoći pri ostvarivanju Vaših prava: EKONOMSKO-FINANSIJSKA VJEŠTAČENJA ZA POTRAŽIVANJA IZ RADNIH ODNOSA PO CIJENI OD 100,00 KM. Ponuda se odnosi na vještačenja i u sudskim i u vansudskim postupcima na regiji Kantona Sarajevo. Javite nam se …