Procjena imovine pri spajanju i akviziciji preduzeća

Šta je spajanje i akvizicija? Spajanje i preuzimanje  je opći pojam koji se koristi za opisivanje konsolidacije preduzeća ili imovine putem različitih vrsta finansijskih transakcija, uključujući spajanja, akvizicije, konsolidacije, ponude za nadmetanje, kupovinu imovine i akvizicije menadžmenta. Suština spajanja Izrazi “spajanja” i “akvizicije” često se upotrebljavaju naizmjenično, mada u stvarnosti imaju malo različita značenja. Kada …

Procjena mašina, vozila i opreme

Procjenitelji mašina i opreme znaju iz iskustva da velika većina njihovih procjena uključuje usporedbu prodaje (tržišta) i / ili pristup cijene prema vrijednosti. Pristup dohotka koristi se prije svega za poslovne procjene, s nekoliko izuzetaka koji omogućavaju da se materijalna oprema vrednuje kao imovina koja se zasniva na prihodu. Izazov postaje kada se dovede u …